Bazy dostępne w sieci IMP | Dostęp testowy | Full Text Finder | INFONA | MEDIP2000 | Nauka | Ogólnodostępne bazy pełnotekstowe | Bazy bibliograficzne | Inne bazy


Bazy subskrybowane przez IMP

System informacji prawnej Legalis

TOXINZ to najobszerniejsza dostępna baza zawierająca aktualne, wyczerpujące i wiarygodne informacje na temat substancji trujących, toksyn i zalecenia odnośnie postępowania w przypadku zatruć

PsychArticles baza tworzona jest przez American Psychological Association (APA). Zawiera ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA (m.in. Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group)Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)
WBN światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych

Elsevier: licencja obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą

EBSCO: czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje

Springer: czasopisma, w tym 1981 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.430 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.622 książki z roku 2017 oraz test ok. 95.000 książek anglojęzycznych z pozostałych roczników

Nature: czasopismo Nature, roczniki od 2010

Science: czasopismo Science, roczniki od 1997

Wiley: czasopisma Full Collection 2018, w tym 1400 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015

Scopus: interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów

SciVal: narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego

Web of Science: interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów


InCites: narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp dla wybranych instytucji, wymaga założenia konta osobistego

Journal Citation Reports: baza czasopism naukowych indeksowanych przez Clarivate Analytics posiadających Impact Factor


Programy publikowania otwartego


Springer Open Choice: umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) 

Scoap3: umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) 


 

 
 

 
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP