BIBLIOTEKA NAUKOWA
tel./faks: 42 631 47 12
e-mail: library@imp.lodz.pl
 
 

Biblioteka Naukowa IMP gromadzi i udostępnia specjalistyczne piśmiennictwo medyczne oraz zapewnia zdalny dostęp do światowych zasobów informacji tematycznie związanych z toksykologią, środowiskowymi zagrożeniami zdrowia, ekotoksykologią, szacowaniem ryzyka zdrowotnego, epidemiologią, fizjologią i psychologią pracy oraz zdrowiem publicznym. Dzięki wąskiej tematyce zbiorów stanowi cenne zaplecze edukacyjne, wspomaga prace naukowe, inspiruje do podejmowania nowych zadań i inicjatyw badawczych. Zapewnia dostęp do najnowszych informacji o osiągnięciach w naukach biomedycznych i dziedzinach pokrewnych. Skierowana jest do specjalistów, pracowników naukowych, studentów i innych grup zawodowych uzupełniających swoją wiedzę w zakresie zagrożeń zdrowia.

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP