PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE W INSTYTUCIE

 

 

 

Impacts of low dose radiation exposure (MEDIRAD)
2017-2022
Kierownik projektu: dr Joanna Domienik-Andrzejewska
Koordynator: EIBIR Gemeinnuetzige GMBH Zur Foerderung Der Erforschung Der  Biomedizinischen Bildgebung, Austria
35 partnerów
http://www.medirad-project.eu/

 


 

European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)
2017-2021
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
Koordynator: Umweltbundesamt, Niemcy
38 partnerów
https://www.hbm4eu.eu/

 


Synergies for Cohorts in Health: Integrating the role of all Stakeholders (SYNCHROS)
2019-2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kinga Polańska
Koordynator: Parc Sanitari Sant Joan De Deu, Hiszpania
Partnerzy:
Ecrin European Clinical Resarch Infrastructure Network, Francja
Universidad Autonoma De Madrid, Hiszpania
Epigeny, Francja
The Synergist, Belgia
Scheizer Paraplegiker-Forschung AG, Szwajcaria
Servicio Madrileno De Salud, Hiszpania
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU, Norwegia
Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe AISBL, Belgia
Universitat Rovira I Virgili, Hiszpania
https://synchros.eu/

 


 

European platforM to PromOte Wellbeing and Health in the workplace (EMPOWER)
2020-2023
Kierownik projektu:  mgr Kaja Staszewska
Koordynator: Fundacio Sant Joan De Deu, Hiszpania
Partnerzy:
Universidad Autonoma De Madrid, Hiszpania
Erasmus Universiteit Rotterdam, Holandia
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Włochy
University of york, UK
Fondazione Adapt, Włochy
Schweizer Paraplegiker-Forschung AG, Szwajcaria
The Australian National University, Australia
City of Turku, Finlandia
Omada Interactiva SLL, Hiszpania
Vrije Universiteit Brussel, Belgia
https://empower-project.eu/

 


 

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN Settings (EXPANSE)
2020-2024
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Kinga Polańska
Koordynator: Universiteit Utrecht, Holandia
20 partnerów
https://expanseproject.eu/

 


 

Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment(TWINALT)
2020-2023
Kierownik projektu:  prof. dr hab. Edyta Reszka
Koordynator: Instytut Medycyny Pracy
Partnerzy:
Vrije Universiteit Brussel, Belgia
Norsk Institutt For Luftforskning Stiftelse, Norwegia
Universita Degli Studi Di Milano, Włochy
https://twinalt.com/
 


 

 

 


Augmented RealTy fOr Management Skills Developmnent with real – based Cases (ATOMIC)
2019-2022
Kierownik projektu: prof. dr hab.Alicja Bortkiewicz
Koordynator: Politechnika Łódzka, Polska
Partnerzy:
Portugalia, University of Aveiro
Estonia, University of Tartu
Chorwacja, Polytechnic of Šibenik
https://www.atomic.p.lodz.pl/

 


 

Mixed Reality on Universal Design’s Secret Service (MR UD)
2020-2023
Kierownik projektu: prof. dr hab.Alicja Bortkiewicz
Koordynator: Politechnika Łódzka, Polska
Partnerzy:
Instituto politecnico Do Porto, Portugalia
Tartu Ulikool, Estonia
Universidade de Aveiro, Portugalia

 


 

Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities (Healthy Boost)
2019-2021
Kierownik projektu: dr hab.Beata Świątkowska
Koordynator: Itameren Alueen terveet Kaupungit ry, Baltic Region Healthy Cities Association
14 partnerów
https://www.healthyboost.eu/

 


 

 


Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
2017-2021
Kierownik projektu: dr Jolanta Przyłuska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Sląskich we Wrocławiu – lider projektu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny), IMP-Partner

https://ppm.edu.pl


Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych
przez Ministra Zdrowia

2019-2022
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Zdziarska
54 partnerów, koordynator Ministerstwo Zdrowia

 


 

Narodowe Centrum Nauki

 

Poszukiwanie przyczyn raka piersi u kobiet - badanie korelacji pomiędzy środowiskowym narażeniem na kadm a gęstością mammograficzną
2016-2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. Beata Pepłońska

Efekt Warburga w raku piersi - rola kadmu jako aktywatora czynnika HIF-1 alfa
2017-2021
Kierownik projektu: dr Ewa Jabłońska

Patofizjologia depresji: molekularna regulacja homeostazy melatoniny
2017-2022
Kierownik projektu:  prof. dr hab. Edyta Reszka
Konsorcjum: Lider- UM w Poznaniu, IMP-Partner

Poszukiwanie prognostycznych markerów metabolomicznych efektywności interwencji żywieniowej u pacjentów hemodializowanych
2018-2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
Konsorcjum: IMP-Lider, Partner –SGGW w Warszawie

Wpływ powszechnie występujących czynników środowiskowych zaburzających funkcję endokrynną na rezerwę jajnikową  
2018-2022
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Jurewicz prof. IMP  
 
Wykorzystanie bioobrazowania laserowego jako uzupełniającego narzędzia oceny toksyczności nanocząstek na przykładzie disiarczku molibdenu MoS2.
2020-2022
Kierownik projektu: mgr Renata Kuraś

Profil metabolomiczny i długość telomerów jako wskaźniki toksycznego działania metali w pyłach/dymach spawalniczych w europejskiej populacji spawaczy.
2020-2023
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
Konsorcjum: IMP-Lider, Partner –SGGW w Warszawie

Czy praca na zmiany nocne jest związana z rozwojem osteoporozy u kobiet?
2020-2021
Kierownik projektu: dr Agnieszka Bukowska-Damska

Rola rytmu okołodobowego w raku pęcherza moczowego: deregulacja genów zegarowych jako możliwy cel działania terapeutycznego.
2021-2024
Kierownik projektu:  prof. dr hab. Edyta Reszka
Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi (INNOREH)
Faza badawcza 2016-2019,Faza wdrożeniowa 2020
Kierownik tematu z ramienia IMP:  prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Konsorcjum: Politechnika Łodźka-Lider, Uniwersytet Medyczny w Łodzi-Partner, IMP-Partner, Labo Clinic Sp. z o.o.-Partner

 


 

 

Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise (HETMAN)
w ramach POLNOR 2019 Call
2021-2024
Kierownik projektu:  dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP
Konsorcjum: Lider- UAM w Poznaniu, Akustix Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, SINTEF, z siedzibą w Trondheim, Norwegia,  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera,  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

 


Program Wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”


Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego
2020-2022
Kierownik projektu: dr Sławomir Brzeźnicki

Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 30 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych
2020-2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Czerczak

 


 


Nadzór i koordynacja badań profilaktycznych pracowników w zakładach przetwórstwa azbestu  w Polsce
2021
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Beata Świątkowska, prof. IMP

 


 DANE STATYSTYCZNE

 
Opracowanie danych statystycznych dotyczących zasobów i działalności służby medycyny pracy w Polsce za rok 2020
2021
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Marcinkiewicz

 


 INNE

 

Przegląd literatury i konsultacja raportu końcowego na temat potencjalnej roli intensywnej hodowli zwierząt w rozprzestrzenianiu genów oporności na antybiotyki w środowisku Polski i Ukrainy.
2020-2021
Kierownik projektu: dr Anna Kozajda
Koordynator: Stowarzyszenie Otwarte Klatki

 


 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP