Z wielką przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. nadał dr hab. Edycie Reszce prof. IMP tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Profesor Edyta Reszka w 1999 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Toksykologii i Kancerogenezy Instytutu Medycyny Pracy. W 2013 roku powierzono Jej kierowanie Pracownią Genetyki Molekularnej i Epigenetyki, a od 2017 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Genetyki Molekularnej i Epigenetyki. 

Swoje zainteresowania naukowe od początku związała z badaniami podstaw molekularnych procesów angażujących obronę cytoprotekcyjną i rytm okołodobowy oraz ich genetycznych i epigenetycznych biomarkerów, głównie w chorobie nowotworowej. W ciągu 5 lat od uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych, swoje zainteresowania naukowe skupiła głównie na badaniu biomarkerów molekularnych.

Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje. 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP