2019 | 2018 | 2017 | 2016W dniu 22 listopada 2017 r. odbyło się Seminarium pt. „Narażenie na hałas wśród pracowników używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych”.

Seminarium to zostało zorganizowane w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia przez Zakład Zagrożeń Fizycznych, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Wzięło w nim udział 58 osób. Byli wśród nich pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,  przedstawiciele służb BHP, pracownicy laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy, pracodawcy i ich przedstawiciele, a także lekarze medycyny pracy oraz przedstawiciele innych zawodów zajmujący się ochroną zdrowia pracujących.

Celem Seminarium było przybliżenie problematyki narażenia na hałas wśród pracowników różnych branż używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych. Podczas Seminarium przedstawiono informacje nt. narażenia na hałas i jego skutków w świetle dostępnych danych literaturowych. Omówiono wyniki wstępnego rozpoznania skali stosowania słuchawkowych systemów komunikacyjnych w Polsce, a także metody pomiarów imisji dźwięku w przypadku tego typu urządzeń.

Uczestników Seminarium zapoznano z wynikami pomiarów oraz oceny narażenia na hałasu i związanego z nim ryzyka upośledzenia słuchu w grupie pracowników lotnisk, operatorów call center i transkrybentów.

Podczas Seminarium nie zabrakło także doniesień dotyczących zawodowego uszkodzenia słuchu, ogólnych zasad kontroli narażenia na hałas, wpływu stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne, a także  czynników ryzyka występowania zawodowych zaburzeń głosu u pracowników używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych.

powrót

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP