2019 | 2018 | 2017 | 2016


29 listopada br. w hotelu HolidayInn w Łodzi (ul. Piotrkowska 229/231) odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.
Jej organizatorem  jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu  Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera  w Łodzi. Jest ona finansowana ze środków publicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele zakładów pracy, profesjonaliści  HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawiciele innych organizacji zainteresowani doskonaleniem jakości  oddziaływań w zakresie promocji  zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Program konferencji obejmował:

1. Przedstawienie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji w zakładach pracy programów promocji aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się i profilaktyki nadwagi/otyłości wśród personelu (w oparciu o ustalenia krajowych i zagranicznych ekspertów).

2. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przy wdrażaniu tego typu programów w zakładach pracy oraz sposobów i możliwości ich unikania i przezwyciężania.

3. Prezentację przez przedstawicieli wybranych zakładów pracy i ich doświadczeń związanych z realizacją takich programów.

4. Przedstawienie aktualnych możliwości i planów dotyczących merytorycznego wspierania wdrożeń takich programów w zakładach pracy w Polsce.

Konferencja została objęta patronatem instytucjonalnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu odpowiedzialnybiznes.pl.        Patronat instytucjonalny                                                 Patronat medialny

                                                                                                                               

 

Rejestracja uczestników: http://zdrowiewpracy.eu/register.php
powrót

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP