2019 | 2018 | 2017 | 2016


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XX Sympozjum nt. Higiena pracy - aktualne problemy, które odbędzie się w Łodzi w dniach 16-18 października 2019 r.

Celem Sympozjum jest przedstawienie i przedyskutowanie aktualnych problemów związanych z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Do wzięcia udziału zapraszamy higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwową Inspekcję Pracy i Inspekcję Sanitarną, pracowników służb medycyny pracy, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy, szpitalach oraz wszystkie inne osoby zainteresowane ww. problematyką.

Dla członków PTHP oraz osób prezentujących doniesienia preferencyjne ceny.


KURSY W DNIU POPRZEDZAJĄCYM SYMPOZJUM
Jednocześnie informujemy, że w przeddzień Sympozjum - 15 października 2019 r. - organizujemy:

KURS 1 - 15.10.2019 r. (godz. 10.00 - 15.00)
Strategia pomiaru czynników chemicznych w powietrzu środowiska pracy wg znowelizowanej normy PN EN 689:2018

KURS 2 - 15.10.2019 r. (godz. 9.00 - 14.00)
Ochrona pracowników i konsumentów narażonych na działanie chemikaliów w świetle prawa polskiego i aktów prawnych UE

KURS 3 - 15.10.2019 r. (godz. 14.00 - 19.00)
Ocena zdolności do pracy i fizycznego obciążenia pracą

 
W załączonych plikach znajdą Państwo:
- program sympozjum
- zaproszenie z informacjami organizacyjnymi
- kartę zgłoszenia
- wskazówki dla autorów doniesień

 
Zapraszamy do udziału w zajęciach, ze względu na szeroką tematykę, wysoki poziom merytoryczny, niskie koszty oraz atrakcje przewidziane dla wszystkich uczestników.

Prezes PTHP
prof. dr hab. Sławomir Czerczak

 
Sekretariat: Małgorzata Niełaczna
tel./fax: +42 63 14 702
e-mail: pthp@imp.lodz.pl


powrót

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP