Warsztaty PEM 2019 | Warsztaty PEM 2017 | Warsztaty PEM 2016 | Warsztaty PEM 2014


Do wysłuchania referatów i przedyskutowania aktualnych problemów z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym zapraszamy:

  • osoby wykonujące pomiary oraz nadzorujące system jakości w laboratoriach akredytowanych i przygotowujących się do procesu akredytacji,
  • osoby dokonujące oceny higienicznej i oceny ryzyka ekspozycji na pola, zarówno na stanowiskach pracy jak i w środowisku komunalnym,
  • pracowników inspekcji sanitarnej, inspekcji ochrony środowiska, inspekcji pracy i innych instytucji zajmujących się nadzorem nad ekspozycją na pola oraz ochroną przed PEM.


XIII WARSZTATY IMP ŁÓDŹ, 2019

Termin: 23-25.10.2019
Miejsce: Łódź
Opłata za uczestnictwo: 1600 zł brutto/osoba
Termin zgłoszeń: do 14.07.2019
Termin wpłaty: 16.09.2019

Miejsce Warsztatów:  Hotel "Skarpa" ul. Beskidzka 2, Łódź
Informacje dot. hotelu i dojazdu

BADANIA BIEGŁOŚCI - PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE(ILC/PT)
Termin: 24-25.10.2019
Miejsce: Łódź
Opłata za uczestnictwo: 200 zł brutto za badanie za zespół/osobę
Termin zgłoszeń: do 14.07.2019
Termin wpłaty: 16.09.2019
 

Do pobrania:
PROGRAM

Informacje
Formularz zgłoszeniowy
Streszczenia komunikatów

Program ramowy


Informacji udzielają:
dr Piotr Politański tel. 42 63-14-614; Piotr.Politanski@imp.lodz.pl
mgr inż. Magda Mariańska tel. 42 63-14-558; Magda.Marianska@imp.lodz.pl
mgr inż. Paweł Mamrot tel. 42 63-14-558

Uwaga! Opłata nie obejmuje kosztów podróży oraz noclegów
 


 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP