Redakcja i korekta
Oferujemy profesjonalną redakcję i korektę językową tekstów w językach polskim i angielskim (amerykańskim). Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu artykułów, prac doktoranckich i monografii naukowych, publikacji popularnonaukowych, broszur, biuletynów, ulotek i innych materiałów.

Redakcja i korekta tekstu (przeprowadzane łącznie) obejmują:
– eliminowanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych;
– eliminowanie błędów językowych: gramatycznych (fleksyjnych, składniowych) i leksykalnych (wyrazowych, frazeologicznych, słowotwórczych);
– eliminowanie błędów edytorskich (podwójne spacje, „miękkie” entery itp.);
– przygotowanie tekstu zgodnie z księgą stylu redakcji lub podstawowymi wytycznymi przesłanymi przez Klienta.

Gwarantujemy:
– jakość popartą wieloletnim doświadczeniem,
– terminowość (termin wykonania zlecenia ustalany indywidualnie z każdym Klientem),
– elastyczny tryb pracy: zwykły i priorytetowy – zawsze możliwie najkrótszy w zależności od objętości tekstu.

Tłumaczenia

Przygotowujemy profesjonalne tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski (zwykłe i przysięgłe) różnych tekstów, m.in. naukowych (medycznych).

Opracowanie graficzne i skład tekstu
Proponujemy również kompleksową obsługę graficzną publikacji. Przygotowujemy projekty książek, prac naukowych i dyplomowych, folderów, broszur, ulotek, materiałów reklamowych i innych. Zwracamy szczególną uwagę na poprawny skład tekstu.

PRZEŚLIJ PLIK DO WYCENY
lub podaj informację o liczbie znaków ze spacjami (skrót klawiaturowy „ctrl+shift+g” w Wordzie)
– 1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami
– 1 arkusz wydawniczy = 22 strony obliczeniowe (39 600 znaków).

Podamy cenę i propozycję terminu wykonania redakcji i/lub tłumaczenia. Jeżeli będzie Państwu odpowiadał, poprosimy o wypełnienie formularza zamówienia i wystawimy fakturę pro forma. Po otrzymaniu wpłaty przystąpimy do realizacji zamówienia.

W przypadku naukowych tekstów medycznych składanych do naszych czasopism proponujemy jedną opłatę za tłumaczenie i redakcję, która uwzględnia ewentualne zmiany w tekście po procesie recenzenckim.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania – zapraszamy do kontaktu mailowego oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl

Do pobrania:
Redakcja polska – formularz zamówienia
Redakcja angielska – formularz zamówienia
Tłumaczenie – formularz zamówienia

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP