2020 | Nowości 2019 | Nowości 2018 | Nowości 2017 | Nowości 2016 | Nowości 2015


OpenAIRE – Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu

8 czerwca odbyły się Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE, których tematem przewodnim było wdrażanie instytucjonalnych polityk otwartości. Wśród prelegentów, obok przedstawicieli Platformy Otwartej Nauki (Jacek Szprot), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Mateusz Gaczyński) oraz  Krajowego Biura Otwartego Dostępu OpenAIRE (Natalia Gruenpeter) znaleźli się przedstawiciele pięciu jednostek naukowych pełniący funkcję pełnomocników ds. otwartego dostępu w swoich instytucjach. Wykłady wygłosili: dr Katarzyna Świerk z (Uniwersytet Gdański), dr Anna Anetta Janowska (Szkoła Główna Handlowa), dr Dorota Leśniewska (Polska Akademia Nauk), dr Jolanta Przyłuska (Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi) oraz Katarzyna Marszałek i Agnieszka Ziemka (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie). 

Reprezentująca IMP, dr Jolanta Przyłuska omówiła proces wdrożenia  instytucjonalnej polityki w Instytucie Medycyny Pracy oraz ideę wspólnej polityki otwartego dostępu Polskiej Platformy Medycznej (link do prezentacji tutaj).

W wydarzeniu udział wzięło ponad 90 osób z prawie 50 jednostek naukowych. Wśród uczestników były osoby pełniące rolę pełnomocników i koordynatorów ds. otwartego dostępu, jak również osoby zaangażowane w prace na rzecz otwartości w instytucjach, które jeszcze nie przyjęły polityki otwartości. 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP