29.08.2022 r.

Informacje dotyczące uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego po przeprowadzeniu ewaluacji jakości działalności naukowej


 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Od 23 grudnia 2020 r.

doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:
- nauki medyczne

- nauki o zdrowiu


Do 22 grudnia 2020 r. (od  1 maja 2019 roku)

doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:
- nauki medyczne
- nauki o zdrowiu

doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne
zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 r. o przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).


Do 30 kwietnia 2019 roku

doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i medycyny
doktora habilitowanego nauk medycznych
 w zakresie:
- biologii medycznej
-  medycyny
na podstawie Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 1987 r.
–  MP nr 23 poz. 191.

doktora nauk o zdrowiu

na podstawie Decyzji  Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 29 listopada 2010 r., nr BCK-IV-U-579/2010)

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP