Przetarg na sprzedaż symulatora jazdy samochodem ciężarowym Iveco [ARCHIWUM] | Przetarg na sprzedaż symulatora jazdy Mercedes Actros i Autosan [ARCHIWUM]


Informacja o zamiarze sprzedaży
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, zwany dalej IMP, informuje o zamiarze sprzedaży:
 
Bronchofiberoskopu, firmy Olympus, typ BF-1T30 z 1996 r.
 
zwanego dalej Przedmiotem Sprzedaży,
 
za cenę nie niższą niż netto 1626,02 zł + 23% VAT, co daje brutto 2 000,00 zł.
 
W przypadku zainteresowania zakupem należy złożyć ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem w załączniku nr 1, w terminie do dnia 19.06.2024 r. do godziny 11.00 emailem na adres: administracja@imp.lodz.pl lub pocztą na adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź - decyduje data wpływu do IMP.
 
Przedmiot Sprzedaży można obejrzeć po umówieniu się telefonicznym (tel. 42 63 14 860) lub mailowym: administracja@imp.lodz.pl.
 
IMP dokona wyboru oferty kierując się najwyższą ceną, a w przypadku takiej samej ceny rezerwuje sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
 
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zawiadomieniu wybranego Oferenta przez IMP o przyjęciu jego oferty, a wydanie Przedmiotu Sprzedaży nastąpi po zapłacie ceny. Z uwagi na to, że Przedmiot Sprzedaży jest używany, w umowie sprzedaży zostanie wyłączona odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Nabywca odbierze Przedmiot Sprzedaży na własny koszt. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 2.
 
IMP zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży lub wycofania się ze sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
 
Informacja o zamiarze sprzedaży
Formularz ofertowy
Umowa sprzedaży
 
 
Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP