Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2023 | Zakup i dostawa filmów dozymetrycznych 2023 | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej 2023 | Remont schodów chodnika pochylni miejsc parkingowych i węzła sanitarnego | Kompleksowe ubezpieczenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na lata 2023/2026 | Zakup i dostawa materiałów zużywalnych akcesoriów laboratoryjnych | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadcze | Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora ImmunoCap 100 firmy Phadia 2022 | Opracowanie, stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Centralnego Rejestru Czynników Rakotwórczy | Dostawa filmów dozymetrycznych promieniowania fotonowego wraz z odczynnikami chemicznymi | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2022 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami 8 | Świadczenie usług ochrony budynków i mienia Instytutu Medycyny Pracy | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 41 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2021 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 31 | Dostawa środków ochrony osobistej środków dezynfekcyjnych oraz pojemników i worków na odpady medyczne | Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami | Wykonywanie przeglądów wymiana filtrów oraz naprawa urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych 18 | Dostawa filmów dozymetrycznych promieniowania fotonowego wraz z odczynnikami chemicznymi 20 | Dostawa wdrożenie instalacja i integracja systemu mp oraz systemu eusług wraz z instruktażem stanowiskowym 22 | Zakup i dostawa artykułów piśmienniczych i biurowych na bieżące potrzeby IMP 12 | Dostawa wyrobów medycznych 11 | Dostawa wdrożenie instalacja i integracja Sysytemu HIS oraz Systemu eusług 9 | Dostawa produktów farmaceutycznych i środków dezynfekcyjnych 7 | Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej 64 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 56 | AZAPUZA/44/20/PN Dostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej | AZAPUZA/33/20/PN Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej | Zakup i dostawa filmów dozymetrycznych wraz z odczynnikami chemicznymi niezbędnymi do ich wywoływania 38 | AZAPUZA 41 20 PN Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych | Zakup i dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów 35 | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych 2020 | AZAPUZA/25/20/PN Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP –powtórka 4 pakiety | AZAPUZA/20/20/PN Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla IMP 2020 | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP 2020 | Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu | AZAPUZA 5 20 PN Zakup Medycznego Systemu Informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora INDIKO 2020 | AZAPUZA/90/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 13 pakietów | Zakup i dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem 85 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 84 2019 | AZAPUZA/76/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 2019 | Realizacja zadania inwestycyjnego Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Adaptacja pomieszczeń | Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym | Świadczenie usług kurierskich i pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym


Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP