Fundacja 4-COT dla nauki w Polsce

Genezy Fundacji powołanej przez Państwa Lilianę i Mirosława Stasików należy szukać
w krytycznym stanie polskiej nauki ostatnich lat XX wieku, kiedy w Warszawie zawiązał się Komitet Ratowania Nauki Polskiej (obecna nazwa Komitet na Rzecz Rozwoju Nauk w Polsce).
Ta trudna sytuacja stała się impulsem do powstania szlachetnej inicjatywy, dającej szanse rozwoju grupie młodych, zdolnych naukowców, poprzez ich staże w uniwersyteckich ośrodkach na Zachodzie, przyczyniając się do zmniejszenia impasu w polskiej nauce.


Powołanie Fundacji


Wybór założycieli Fundacji padł na młodych naukowców z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Powiązania zawodowe i naukowe dra Stasika z Instytutem sięgają lat 60., kiedy to będąc pracownikiem naukowym i specjalistą II stopnia z zakresu interny został kierownikiem Oddziału Ostrych Zatruć IMP. W tej roli tworzył podstawy informacji toksykologicznej w Polsce,
jak również zorganizował w 1968 roku Konferencję Wojewódzkich Ośrodków Informacji Toksykologicznej. Wśród jego ówczesnych publikacji naukowych należy wymienić unikalną pracę nt. toksyczności czteroetylku ołowiu u człowieka  opartą na kanwie przypadków hospitalizowanych na Oddziale Ostrych Zatruć IMP.

Stasik MJ, Byczkowska Z, Szendzikowski S, Fiedorczuk Z: Acute Tetraethyllead Poisoning. Archives of Toxicology. 1969; 24(4): 283–291.
Abstrakt   Pełen tekst


Ważnym wydarzeniem na rzecz powstania Fundacji stało się spotkanie dra Mirosława Stasika z dyrektorem Instytutu prof. Konradem Rydzyńskim, które miało miejsce podczas Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Zawodowego zorganizowanego w Singapurze w 2000 roku, gdzie obaj referowali swoje prace toksykologiczne.
W późniejszych rozmowach prowadzonych w Instytucie, dojrzewał konkretny projekt edukacyjny Fundacji sponsorującej staże naukowców Instytutu na Zachodzie.
W kwietniu 2001 roku prof. Konradowi Rydzyńskiemu powierzono funkcję członka zarządu Fundacji. Równolegle trwały żmudne starania o wydanie zezwolenia na ustanowienie Fundacji przez Urząd Nadzoru nad Fundacjami w Darmstadt, jak również o zgodę fiskusa w Wiesbaden. Przełamywanie biurokratycznych barier zakończyło się w październiku 2001 roku aktem prawnym uznającym Fundację 4-COT za powołaną.

Nazwa fundacji upamiętnienia przełomowe odkrycie przez dra Stasika rakotwórczego działania
4-chloro-o-toluidyny (4-COT).

Stasik MJ: Carcinomas of the urinary bladder in a 4-chloro-o-toluidine cohort. International Archives of Occupational and Environmental Health. 1988; 60(1): 21–24.
Abstrakt   Pełen tekst

Stasik MJ: Harnblasenkrebs durch 4-Chlor-o-toluidin. [4-Chloro-o-toluidine-induced bladder cancer]. Deutsche medizinische Wochenschrift. 1991; 116(38): 1444-1447.
Abstrakt   Pełen tekst

Stasik MJ: 4-ク口 口o-卜ルイジンによる膀胱癌. Harnblasenkrebs durch 4-Chlor-o-toluidin, japanische Ausgabe,  Deutsche Medizinische Wochenschrift. 1991; 13(38): 1332-1335 [artykuł w języku japońskim].
Pełen tekst

Kapitał Fundacji, będący warunkiem uzyskania zezwolenia, stanowiła kwota 130.000 DM (260.000 PLN) co stanowi, obecnie 66.467 Euro. Pieniądze pochodziły z odpraw pieniężnych, które Państwo Liliana i Mirosław Stasikowie uzyskali odchodząc z zajmowanych stanowisk przed wiekiem emerytalnym. Za kwotę tę nabyto na giełdzie we Frankfurcie nad Menem papiery wartościowe, a z ich dywidend w latach 2002–2015  finansowano staże badawcze dla lekarzy, biochemika, fizyka i analityka klinicznego w prestiżowych zachodnich ośrodkach uniwersyteckich.


Edukacja w zakresie medycyny pracy


W rekrutacji kandydatów na staże zagraniczne każdorazowo uczestniczył dyrektor Instytutu.
Do siedziby Fundacji w Niedernhausen trafiały udokumentowane wnioski kandydatów ubiegających się o nagrody na odbycie stażu, o której przyznaniu decydował Prezes Fundacji 4-COT, dr Mirosław Stasik, dyplomowany toksykolog (University of Surrey, Wielka Brytania).
Większość naukowców przebywała na miesięcznym stażu w Instytucie Prewencji i Medycyny Pracy Niemieckiego Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – IPA) oraz Instytucie Uniwersytetu Ruhr w Bochum (Institute der Ruhr-Universität Bochum, Niemcy). Zapoczątkowała je w 2002 roku dr Jolanta Walusiak. Preferowany był udział naukowców z działu klinicznego. Powiódł się także dwumiesięczny staż dr Joanny Domienik (fizyk) w Kanadzie, który odbyła w Foothills Medical Center, University of Calgary. W Wielkiej Brytanii udało się uzyskać dwukrotnie staże w słynnym Imperial College London, School of Medicine. W listopadzie 2015 roku swój staż ukończyła tam lek. Diana Tymoszuk.
Dla dwojga młodych pracowników IMP staże te stanowiły istotne pogłębienie wiedzy w toku ich otwartych przewodów doktorskich, a dwie byłe stażystki ukończyły swoje habilitacje.
 
Dzięki stypendiom (nagrodom) Fundacji 4-COT w wysokości 5.000 DM (obecnie 2.500 Euro) młodzi naukowcy z Instytutu Medycyny Pracy kształcili się w prestiżowych uniwersytetach
na Zachodzie pogłębiając swoją wiedzę m.in. w zakresie astmy i alergii zawodowej, immunologii, nowoczesnych technik w radiologii oraz zapoznawali się z aktualnym stanem wiedzy w biologii molekularnej i jej metod badawczych.

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP