DPL (GLP) w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 
 

Certyfikat Nr 2/2021/DPL

 

 

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr. rejestracyjny 2/2021/DPL potwierdza, że:

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. J. Nofera w Łodzi spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

  • badania właściwości toksycznych,
  • badania właściwości mutagennych,
  • badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej.

 

BADANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Substancje chemiczne i ich mieszaniny, produkty lecznicze, weterynaryjne produkty lecznicze, środki ochrony roślin, dodatki do żywności, dodatki do pasz, produkty kosmetyczne
(tylko badania in vitro), produkty biobójcze, detergenty oraz inne chemikalia regulowane przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

CYTOTOKSYCZNOŚĆ in vitro
•    Test NRU na linii komórkowej Balb/c 3T3, klon A31 (ATCC #CCL-163) wg PN-EN ISO 10993-5:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 5: Badania cytotoksyczności
in vitro
. Aneks A

GENOTOKSYCZNOŚĆ in vitro
•    Test mikrojądrowy na ludzkich limfocytach krwi obwodowej (MN) wg OECD TG 487
•    Test mutacji genu kinazy tymidynowej na komórkach ssaków (MLA) wg OECD TG 490

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA in vivo
•    Toksyczność ostra - działanie drażniące/żrące na skórę wg OECD TG 404
•    Toksyczność ostra - działanie drażniące/żrące na oczy wg OECD TG 405
•    Toksyczność ostra - działanie uczulające na skórę - metodą Buehlera wg OECD TG 406
•    Toksyczność ostra - działanie uczulające na skórę - metodą Magnussona-Kligmana
wg OECD TG 406
•    Toksyczność ostra – podanie drogą pokarmową, metoda klas ostrej toksyczności
wg OECD TG 423
•    Toksyczność ostra – podanie drogą pokarmową, metoda mniejszej - większej dawki
wg OECD TG 426
•    Toksyczność ostra – podanie drogą inhalacyjną, metoda klas ostrej toksyczności
wg OECD TG 436


TOKSYCZNOŚĆ UKŁADOWA in vivo
•    Toksyczność układowa ostra – podanie jednorazowe drogą inhalacyjną
wg OECD TG 403

                                          

BADANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH

CYTOTOKSYCZNOŚĆ in vitro wg PN-EN ISO 10993-5:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro. Aneks A
•    Test NRU na linii komórkowej Balb/c 3T3, klon A31 (ATCC #CCL-163)

GENOTOKSYCZNOŚĆ in vitro wg PN-EN ISO 10993-3:2014-12 Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej oraz ISO/TR 10993-33:2015 Biological evaluation of medical devices - Part 33:Guidance on tests to evaluate genotoxicity. Supplement to ISO 10993-3
•    Test mikrojądrowy na ludzkich limfocytach krwi obwodowej (MN)
•    Test mutacji genu kinazy tymidynowej na komórkach ssaków (MLA)

DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE i UCZULAJĄCE in vivo wg PN-EN ISO 10993-10: 2015-02  Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę.   
•    Badanie działania drażniącego/żrącego na skórę
•    Badanie działania drażniącego/żrącego na oczy
•    Badanie działania drażniącego na błonę śluzową
•    Badanie uczulenia skóry - metodą Buehlera lub metodą Magnussona-Kligmana

 

 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP