2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


Nagroda I-szego stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla: K. Polanska, W. Hanke, J. Gromadzińska, W. Wąsowicz, K. Mikołajewska za cykl publikacji: Określenie wpływu witamin i różnych form immunoterapii na przebieg chorób alergicznych u dzieci

I miejsce za poster: Cytogenetic biomonitoring of inhabitants of a large uranium mineralization area K. Walczak, J. Olszewski, P. Politański, M. Zmyślony, M. Stępnik  podczas  3rd International Conference “Radon in the Environment"

III miejsca w konkursie na najlepszy poster: J. Piasecka-Zelga, P. Zelga, J. Szulc, J. Wietecha An in vivo biocompatibility study of polypropylene surgical meshes modified with bacterial cellulose podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polimery w Medycynie

Nagroda  Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych dla Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy za wkład w edukację dorosłych w obszarze zdrowia

Nagroda naukowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, w dziedzinie higiena radiacyjna, za cykl oryginalnych prac naukowych dla K. Walczak, J. Olszewski, K. Domeradzka-Gajda, P. Politański, M. Zmyślony, K. Kowalczyk, M. Stępnik

Nagroda za najlepsze doniesienie plakatowe podczas III Krajowej Naukowo Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich dla M. Lesicka, E. Jabłońska, E. Wieczorek, B. Pepłońska, J. Gromadzińska, Seroczyńska B, Kalinowski L, Skokowski J, E. Reszka za poster: Circadian genes polymorphism and breast cancer risk

Nagroda im. Haliny Krahelskiej  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych nadzoru i kontroli przestrzeganie prawa pracy, wynalazczości, projektowanie i wdrażanie bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy dla M. Wiszniewskiej

Nagroda Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za osiągnięcie naukowe K. Polanska, W. Hanke A. Jankowska za cykl prac dotyczących wpływu ołowiu na stężenie metali, cytokin, stres oksydacyjny oraz funkcje psychomotoryczne u dorosłych i dzieci
 


 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP