Biuro Zapewnienia Jakości | Biuro Promocji | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


BIURO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Kierownik: dr n. med. Magdalena  Stanisławska
tel.: 42 631 48 03
faks: 42 631 48 11

e-mail: Magdalena.Stanislawska@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– współpraca z laboratoriami IMP w zakresie budowania, utrzymania i doskonalenia różnych systemów zarządzania: akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP);
– opiniowanie dokumentów (procedury, instrukcje, itp.) stosowanych w różnych systemach zarządzania w laboratoriach IMP;
– współpraca w zakresie opracowywania programów szkoleń wewnętrznych dla pracowników laboratoriów IMP, w zakresie interpretacji wymagań norm, przepisów, wytycznych jednostek udzielających uznania dotyczących różnych systemów zarządzania w laboratoriach;
– prowadzenie bieżących konsultacji dla pracowników laboratoriów IMP działających
w odpowiednim systemie zarządzania;
– opiniowanie wniosków na zakup wyposażenia pomiarowego do badań objętych systemem zarządzania;
– prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Pełnomocnika ds. Jakości;
– organizowanie i przeprowadzanie inspekcji, przeglądów i audytów wewnętrznych
w laboratoriach IMP w celu oceny zgodności działania z odpowiednim systemem zarządzania;
– prowadzenie kursów szkoleniowych dotyczących wymagań systemów zarządzania dla pracowników laboratoriów działających na terenie kraju.


Więcej informacji:


Akredytowane laboratoria  

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP