Remont schodów chodnika pochylni miejsc parkingowych i węzła sanitarnego wr | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie | Dostawa środków ochrony osobistej maseczek medycznych | Dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków z Instytutu Medycyny Pracy 17 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 3 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA 112 18 WR | Naprawa spektrometru mas


Remont schodów, chodnika, pochylni, miejsc parkingowych i węzła sanitarnego, w ramach zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Instytucie Medycyny

 

Termin negocjacji: dnia 27 lipca 2023 r.

Termin składania oferty ostatecznej dnia 31 lipca 2023 r. godzina 12:00,
Zmiana terminu składania oferty ostatecznej na dzień 31 lipca 2023 r. godz. 14:00

Termin otwarcia oferty: dnia 31 lipca 2023 r. godzina 12:15,
Zmiana terminu otwarcia oferty na dzień 31 lipca 2023 r. godz. 14:15

do pobrania:

Zaproszenie do negocjacji

Załącznik nr 1 - Wzór oferty na roboty budowlane

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na umowę o pracę

Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Załącznik nr 9 - STWIORB

Załącznik nr a do umowy - Porozumienie BHP

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO POBRANIA:

dp00 - Strona tytułowa

dp1.1. - schody pochylnia - plan zagospodarowania

dp1.2. - schody pochylnia rzut - stan istniejący

dp1.3. - schody pochylnia - rzut - zakres prac

dp1.4. - schody pochylnia - widok - stan istniejący

dp1.5. - schody pochylnia - przekrój A - stan istniejący

dp1.6. - schody pochylnia - przekrój B - stan istniejący

dp.1.7. schody pochylnia -schemat

dp2.1. - węzeł sanitarny - opis

dp.2.2. - węzeł sanitarny - projekt

dp.3 -  Standardy dostępności budynków

dp.4.1. - Przedmiar robot(PDF)

dp.4.2. - Przedmiar robót (ath)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP