Rozprawy doktorskie - recenzje i streszczenia | Postępowania habilitacyjne | Postępowania o nadanie tytułu profesora


mgr Agnieszka Jankowska

streszczenie, recenzja 1 , recenzja2

lek. Norman Czaja
streszczenie , recenzja 1, recenzja 2

mgr Ewa Nowakowska-Świrta
streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

mgr Aleksandra Andysz
streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

lek. Tomasz Skweres
streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 

mgr Magdalena Janc
streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 

mgr Eliza Goszczyńska
streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

mgr Monika Lesicka
streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

 

mgr  Magdalena Stanisławska

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2


mgr Renata Kuraś

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

 

lek. Sylwia Szostek-Rogula

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2


mgr Marzena Walkowiak 

streszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2   

 
mgr Dorota Kleszczewska

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2


mgr Anna Wolniakowskastreszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2  


lek. Katarzyna Ura-Sabat

streszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2

 

mgr Aleksandra Jacukowicz

streszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2

 

lek. med. Dorota Zamkowska:

streszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2

 

mgr inż. Magdalena Król:

streszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2

 

lek. Anetta Karwacka:

streszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2  

 

mgr inż. Marek Zieliński:

streszczenie [PL], streszczenie [EN], recenzja 1, recenzja 2 

 


 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP